Privacy Reglement (AVG)

Imagine doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Inbrenger kleding of accessoires

Het doel van vastleggen van gegevens is om u en Imagine inzage te geven in de kleding en accessoires die u inbrengt en de verkoop hiervan. De volgende gegevens worden hiervoor opgeslagen in het Klantsysteem: uw Voorletters of Voornaam en Achternaam, Emailadres en Telefoonnummer. Voor de kleding die u inbrengt wordt de Maat en het Merk vastgelegd. Als Inbrenger kunt u toestemming geven voor het toesturen van de digitale nieuwsbrief.

Toegang tot gegevens

Als inbrenger van kleding heeft u toegang tot het Klantsysteem. Deze gegevens en een wachtwoord worden door Imagine beschikbaar gesteld. U kunt ten allen tijde uw eigen gegevens inzien. Imagine is als enige bevoegd tot het aanbrengen van mutaties. Tussen Imagine en de leverancier van het Klantsysteem is een verwerkingsverklaring opgesteld om uw privacy te waarborgen.

Verwijdering van uw gegevens en Bewaartermijn

Wilt u als Inbrenger uit het Klantsysteem verwijderd worden dan kunt u een email sturen naar info@imaginemodemetervaring.nl. Wij zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk uitvoeren. Heeft u 2 jaar geen kleding ingebracht en ontvangt u geen digitale nieuwsbrief, dan worden uw gegevens automatisch uit het Klantsysteem verwijderd. Heeft u 2 jaar geen kleding ingebracht en schrijft u zich uit voor de digitale nieuwsbrief, dan worden uw gegevens uit het Klantsysteem verwijderd.

Alleen digitale nieuwsbrief

Het doel van het vastleggen van uw emailadres is om u te kunnen voorzien van een digitale nieuwsbrief. Digitale nieuwsbrieven worden door Imagine altijd via een BCC gestuurd nooit openbaar gemaakt. Wanneer u zich uitschrijft voor de digitale nieuwsbrief, vindt verwijdering van uw emailadres plaats.

Datalekken

Ontstaat er een datalek dan brengt Imagine u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte of breng ons zo snel mogelijk op de hoogte indien u vermoed dat het datalek via ons is ontstaan. Wij zullen u aangeven wat de verwachte gevolgen hiervan kunnen zijn.

Inzage en klachten

U kunt altijd inzage vragen in uw gegevens bij Imagine. Heeft u een klacht, meld deze dan eerst bij ons info@imaginemodemetervaring.nl. Lossen wij uw probleem niet naar tevredenheid op dan kunt u een klacht indienen bij www.autoriteitpersoonsgegevens.nl